S.C.PAUL CONSULTING SSM-SU SRL propune un pachet complet de servicii în vederea obțineri avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. 
Prin departamentul de proiectare  și arhitectură sub coordonarea  experților tehnici de securitate la incendiu, S.C.PAUL CONSULTING SSM-SU SRL oferă sevicii complete pentru obținerea avizelor și  autorizațiilor  de securitate la incendiu după cum urmează:
•    Executatrea de  măsurători necesare întocmirii documentației  tehnice pentru autorizare;
•    analiza documentației existente în vederea corelarii acesteia cu situația din teren;
•    completarea dosarului de autorizare : Proiectare instalații, relevee de arhitectură;
•    întocmirea scenariu de securitate la incendiu;
•    întocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
•    întocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză;
•    întocmirea dosarului complet în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu în două exemplare;
•    depunere documentației de autorizare la ISU
•    asistență tehnică de specialitate pe  timpul controalelor a reprezentanților ISU;
•    obținere avizelor si  autorizațiilor  de securitate la incendiu.