Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii  incendiilor COR 541902

Durata cursului:

136 ore (118 ore parte teoretica si 18 ore parte practica)

Taxa participare: 850 lei

Inscrieri la telefon 0770731599

Conform Legii 307/12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI este persoana care planifică și organizează actvitătea de prevenire și stingere a incediilor în cadrul unei instituții sau operator economic. Parcurgerea acestui curs vă oferă cunosțințe legate de acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice, investigarea contextului producerii incendiilor, întocmirea documentațiilor specifice privind prevenirea și stingerea incendiilor, instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Cursul nostru de Cadru tehnic PSI este avizat de A.N.C.. și I.S.U. și reprezină un program de inițiere care vă ajută să intelegeți și să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor.


Care sunt avantajele participarii la acest curs?

1. Pregatirea la un nivel profesional pentru a susține cu succes acest gen de activitate.
2. Profesorii(formatori) care sustin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică si teoretică.
3. Diploma este recunoscuta național si in Uniunea Europeana.

4. Se asigura mapa și suportul de curs pentru fiecare participant la program.

 

Documente necesare inscrierii:

-    Cerere de inscriere (formular tip);
-     Copie act identitate (CI/BI);

-     Diploma (adeverinta) minim studii medii;

-     Adeverință medicală (medic familie) cu specificația APT pentru ocupația  Cadru tehnic cu atribuții in domeniul PSI

  • Dosar plic sau cu sina
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie

Documentele vor fi prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformității și se vor returna cursantului.

.