ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/ PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ    COR 541901

Durata cursului:

160 ore (55 ore parte teoretica si 105 ore parte practica)

Taxa participare: 970 lei

Conform Legii 307/12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor  și a  Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, instituții și obiective care se incadrează in criteriile stabilite prin Ordinul nr. 75/2019  au obligația infiinteze SVSU/SPSU  cu personal atestat  potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.

 

Cursul nostru de Sef Serviciu SVSU/SPSU este avizat de A.N.C. și I.S.U.

Absolvirea acestui curs vă oferă următoarele competențe:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • Instruirea personalului SVSU/SPSU şi a altor categorii de personal;
 • Planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Stabilirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Analizarea situaţiei la locul evenimentului;
 • Coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă;
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;
 • Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă.
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului.


Care sunt avantajele participarii la acest curs?

1. Pregatirea la un nivel profesional pentru a sustine cu succes acest gen de activitate.
2. Profesorii – formatori care susțin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică si teoretică.
3. Diploma este recunoscută national.

4. Se asigura mapa și suportul de curs pentru fiecare participant la program.

Documente necesare inscrierii:

-    Cerere de inscriere (formular tip);
-     Copie act identitate (CI/BI);

-     Diplomă (adeverintă) minim studii medii;

 • Adeverință medicală (medic familie) cu specificația APT pentru ocupația  ȘEF SERVICIU  SVSU/SPSU
 • Dosar plic sau cu șină
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie

Documentele vor fi prezentate in copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformității și se vor returna cursantului.