Servant Pompier   COR 541104

Durata cursului:

160 ore (54 ore parte teoretica si 106 ore parte practică incluzând și evaluarea finală)

Taxa participare: 950 lei

Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.

 

Potrivit art. 27 alin 2 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale de servant pompier, se realizeazã în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel național.

 

Cursul este avizat de A.N.C. și I.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor.

În cadrul cursului se vor învăța noțiuni cu privire la :

  • Efectuarea activităților de pregatire;
  • Desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență;
  • Executarea intervenției în situații de urgență;
  • Prevenirea incendiilor;
  • Întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare;
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
  • Salvarea persoanelor, animalelor si bunrilor;
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului.

 

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

1. Pregatirea la un nivel profesional pentru a susține cu succes acest gen de activitate.
2. Profesorii care susțin acest curs sunt profesioniști cu experientă practică și teoretică.
3. Diploma este recunoscută national. După absolvirea cursului se eliberează un certificat de însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

 

Se asigura mapa și suportul de curs pentru fiecare participanții la program.

Documente necesare inscrierii:
- Cerere de inscriere (formular tip);
- Copie act identitate (CI/BI);
- Diploma (adeverinta) absolvent minim 10 CLASE;
- Aviz medical (medic familie) cu specificația: "Apt pentru ocupația Servant Pompier";

- Dovada achitarii taxei de inscriere;
Documentele vor fi prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformității și se vor returna cursantului.